Fysioterapi 2015 i Stockholm den 21-23 oktober

Den 21-23 oktober 2015 hålls kongressen Fysioterapi 2015 i Stockholm, en nationell mötesplats för fysioterapeuter som arrangeras vartannat år.
Under torsdagseftermiddagen (13.45-15.15) ordnas ett symposium kring Upptäckt och omhändertagande av individer med inflammatorisk ryggsjukdom i primärvården, där Ann Bremander och Emma Haglund tillsammans med fysioterapeuternas reumasektion är arrangörer. Syftet med symposiet är att erbjuda relevant kunskap, för kliniskt verksamma fysioterapeuter i primärvården, för att öka möjligheten att ställa tidig diagnos hos personer med inflammatorisk ryggsjukdom.