Välkommen till FoU Spenshult. Vi verkar för ökad kunskap kring sjukdomar i rörelseorganen. stäng

FoU SPENSHULT

”Forskningen har som målsättning att vara på nationell och internationell ledande nivå.
Det övergripande forskningsprogrammet syftar till att utveckla klinisk och patientnära forskning med multiprofessionell inriktning.”

Stefan Bergman, forskningschef

Projekt

Här presenterar vi de projekt och studier som vi är delaktiga i. Läs mer

HALLOA – en pågående studie som följer personer med symtomatisk knäartros under 5 år

I studien HALLOA (Halländska knä OA kohorten) studeras den tidiga sjukdomsprocessen av knäartros. Studien är en femårig kohortstudie där deltagarna både gör kliniska mätningar t.ex. muskelstyrka, funktionstest och smärttröskelmätning men tar även blodprov, röntgen och fyller i frågeformulär. I kohorten ingår 310 personer i åldern 30–60 år. Läs mer…

NYHETER


Copyright © 2021 Fou Spenshult | Bäckagårdsvägen 47 | 302 74 Halmstad | 035-220202 | Webbutveckling & Design av Wekudata & Björnbäret Design