FoU Spenshult har fått 750 000 i anslag från Reumatikerförbundet

De som fått anslag är: Ann Bremander för projektet – Hur levnadsvanor påverkar sjukdomar i rörelseorganen, Ingrid Larsson för projektet- Bättre omhändertagande för patienter med nydebuterad reumatoid artrit (RA), Kristina Forslind för projektet – Bättre diagnos ska ge bättre behandling, Maria Andersson för projektet – Bättre antireumatisk farmakoterapi (BARFOT) samt Emma Haglund för projektet – Högintensiv träning vid inflammatorisk ryggsjukdom.