EULAR i Madrid 11-16 juni

FoU Spenshult var väl representerade på konferensen EULAR (European League Against Rheumatism) även i år både som organisatörer och presentatörer av forskningsresultat.

Stefan Bergman var med och planerade de sessioner som särskilt vände sig till primärvården. Han var inbjuden att tala om allmänläkarens roll i koordinationen av vården kring personer med reumatisk sjukdom i en session kring hanteringen av en livslång sjukdom. Stefan presenterade även nya data kring den prognostiska betydelsen av utbredningen av smärtsamma områden hos personer med långvarig smärta.

Nedan finns länkar till våra presentationer:

Muntliga:
Inflammatoriska ryggbesvär och produktivitet i arbetet (SpAScania-projektet)
Painful regions
Co-ordinating care

Postrar:
Inflammatoriska ryggbesvär och förekomst av depression ur sjukvårdsregister (SpAScania-projektet)
Inflammatoriska ryggbesvär och egenrapporterad nivå av ångest och depression (SpAScania-projektet)
Utfall av rehabilitering i fyra nordeuropeiska länder (STAR-ETIC-projektet)
Patientinitierad forskning
Har invandrarstatus eller socioekonomisk klass betydelse för behandling eller utfallet vid RA? (BARFOT-projektet)