Emma Haglund

Forskare

Fysioterapeut med specialistutbildning inom reumatologi, universitetslektor inom biomedicin – inriktning träningsfysiologi
Docent inom biomedicin med inriktning mot fysisk aktivitet och träning vid högskolan i Halmstad
Doktor i medicinsk vetenskap, kliniska vetenskaper, reumatologi (2013)


Affiliering och forskargrupper
Rydberg Laboratory of Applied Sciences, School of Business, Innovation and Sustainability, Halmstad University
Spenshults artritgrupp
Kontakt: emma.haglund@fou-spenshult.se

Med muskuloskeletal hälsa och fysisk aktivitet i fokus

I mitt arbete som fysioterapeut har jag under många år mött personer med besvär från rörelse- stödjeorganen. I takt med att egenvården blivit allt viktigare har också min insats förändrats och min pedagogiska förmåga satts på sin spets. I min forskning studerar jag framför allt flera olika sjukdomstillstånd inom muskuloskeletal ohälsa, t ex reumatologiska sjukdomar, artros och långvarig ryggsmärta och de konsekvenser som dessa ger med syfte att omhändertagandet ska kunna förbättras. Jag har fokus på fysisk funktion och levnadsvanor och värnar om träningens betydelse för hälsan.

Forskningsprojekt
Epipain
HALLOA
AFA-projektet, ansvarig för delprojekt; Implementering av screeningmetoder i primärvården för personer med ryggsmärta