Emma Haglund nybliven doktor i medicinsk vetenskap

Fredagen den 8 november disputerade sjukgymnast Emma Haglund med sin avhandling Prevalence, physical activity, and work in patients with spondylarthritis vid medicinska fakulteten Lunds Universitet.

ehNöjda handledare, Ann Bremander, Stefan Bergman
 doktor Emma Haglund samt huvudhandledare Ingemar Pettersson

Fakultetsopponent var 1.e amanuens Hanne Dagfinrud från Diakonhjemmets sykehus i Oslo. Emma och Hanne hade en spännande dialog kring Emmas avhandling och även kring vad Emma såg i förlängning av själva avhandlingsarbetet, där man kan se att sjukgymnasten har en nyckelroll både vad det gäller diagnostik och behandling av patienter med inflammatorisk ryggsjukdom. Emma är redan engagerad i nationell utbildning av sjukgymnaster inom primärvården. Emma visade att hon är mycket kunnig inom området och fick stort beröm efter disputationen. Betygskommittén var enig i att godkänna avhandlingen.

obnBetygskommitténs Thomas Mandl, Eva Ageberg med Emma Haglund
samt opponenten Hanne Dagfinrud och Birgitta Öberg ordförande i b
etygskommittén

t&iOrdförande vid disputationen Tore Saxne och huvudhandledaren Ingemar Pettersson