Disputation den 9:e Oktober 2020

Julia Söderström Malmborg kommer försvara sin doktorsavhandling “Pain and health in adolescents and young adults – pieces of a puzzle” i Baertling salen, Hus J, kl 13.00 och kan ses via zoom på denna länk.