FoU Spenshult deltar på EULAR 2021 med flera presentationer

Flera forskare knutna till FoU Spenshult presenterar sin forskning på EULAR-konferensen som startar idag och pågår till den 5 juni.

Den 3 juni kl 15.30 är professor Ann Bremander inbjuden talare till sessionen “Monitoring and restoring health: should we have a core set for multidisciplinary care in rheumatology” där hennes föredrag handlar om ”What is a core set, how and when to use it?”

Den 5 juni kl 12.00 – 13.00 presenterar docent Maria Andersson forskning om Empowerment and associations to disease activity and pain in patients with Rheumatoid arthritis” (OP0322-HPR).

Dessutom medverkar även våra doktorander med presentationer. Postrarna är tillgängliga under hela konferensen.

Karstensen JK, Primdahl J, Andersson M, Reffstrup Christensen J, Bremander A. Lifestyle habits in patients with rheumatoid arthritis – a cross sectional study on two Scandinavian cohorts. Accepted for poster view, POS1423.

Landgren E, Bremander A, Lindqvist E, Nylander M, Larsson I. Patients’ perceptions of person-centred care in early RA: A qualitative study. Accepted for poster view, POS1479-HPR.
Tvede Madsen CM, Reffstrup Christensen J, Bremander A, Primdahl J. Perceived challenges at work and need for support among people with inflammatory arthritis. Accepted for oral presentation 04 June 2021, 10:15-11:45, OP0261-HPR.

Törnblom M, Bremander A, Aili K, Andersson ME, Nilsdotter A, Haglund E. Prevalence of early symptomatic knee osteoarthritis according to three clinical classification criteria. Abstract book publication AB0586.

Ny publikation

Inom det halländska Tillväxtprojektet har betydelsen av den tidiga nutritionen för en snabb viktuppgång under första levnadsåret studerats. En snabb viktuppgång var vanligast under de första 6 månaderna. Studien visade att näringstillförsel med flaska och nattmål med modersmjölk var riskfaktorer för en sådan snabb viktuppgång, som i sin tur kan vara en riskfaktor för övervikt senare i livet.

Länk till abstract

Ny docent vid FoU

I september 2020 blev ytterligare en av FoUs medarbetare docent. Emma Haglund är docent i biomedicin med inriktning mot fysisk aktivitet och träning vid Högskolan i Halmstad.

Julia Söderström Malmborg har spikat sin avhandling

Julia Söderström Malmborg har i veckan som gått spikat sin avhandling med titeln ”Pain and health in adolescents and young adults – pieces of a puzzle”.

Julia är inskriven doktorand inom forskningsområdet Hälsa och livsstil på Högskolan i Halmstad, men anställd vid FoU Spenshult. Doktorandprojektet har varit ett samarbete mellan de två forskningsmiljöerna Rydberglaboratoriet för tillämpad naturvetenskap (RLAS) och Centrum för forskning om välfärd, hälsa och idrott (CVHI) vid högskolan samt FoU Spenshult. Detta innebar att Julia spikade upp sin avhandling två gånger på högskolan i torsdags (17/9) och på FoU Spenshult i fredags (18/9).
Disputationen äger rum den 9 oktober 2020 kl. 13.00 på Högskolan i Halmstad. På grund av rådande läge så sänds den via länk.

FoU Spenshult önskar Julia varmt lycka till på disputationen och grattis till avhandlingen!

Spikning på RLAS
Spikning på CVHI och Hälsa och livsstil med huvudhandledare Ann Bremander och bihandledare Charlotte Olsson
Spikning på FoU Spenshult med bihandledare Stefan Bergman och huvudhandledare Ann Bremander

EULAR-konferensen 2020

Idag 5/6 presenterar docent Maria Andersson postern Metabolic factors associated to radiographic knee osteoarthritis in individuals with knee pain.
M. Andersson, E. Haglund, K. Aili, A. Bremander, F. Kindberg, S. Bergman.
Studien är en av flera från knäartrosstudien, för mer information klicka HÄR.

Julia Söderström Malmborg, doktorand vid FoU Spenshult och Högskolan i Halmstad, håller en muntlig presentation på den digitala EULAR-konferensen på lördag den 6/6 under rubriken Risk factors for persistence and development of frequent musculoskeletal pain in adolescent athletes. Julia S Malmborg, Ann Bremander, Stefan Bergman, Emma Haglund & M Charlotte Olsson.

Kontakta Julia på julia.malmborg@fou-spenshult.se för mer information om studien.

Den 6/6 presenterar docent Maria Andersson postern Higher levels of natural anti-phosphorylcholine antibodies are associated with lower risk of incident cardiovascular events in younger patients with rheumatoid arthritis.
S. Ajeganova, MLE. Andersson, J. Frostegård, I. Hafström.
Postern är baserad på material från BARFOT,  för mer information klicka HÄR.

EULAR-konferensen 2020

Idag presenterar professor Ann Bremander postern Physical activity in people with axial spondyloarthritis and the impact of attitude, barriers and facilitators. Som är ett samarbete med den Danska patientföreningen.

EULAR-konferensen 2020

Idag, onsdagen den 3/6, börjar den digitala EULAR-konferensen. Först ut av FoU-gruppens bidrag är Charlotte Sylwander, doktorand vid FoU Spenshult och Högskolan i Halmstad, med en muntlig presentation av studien: Pressure pain thresholds and the associations with chronic widespread pain, knee osteoarthritis and obesity in individuals with knee pain. Studien är en av flera från knäartrosstudien, för mer information klicka HÄR.

EULAR-konferensen 3–6 juni bidrar FoU Spenshult med 6 bidrag

Under den pågående EULAR-konferensen (3–6 juni) bidrar FoU Spenshult med 6 bidrag, varav två som muntliga föredrag, 3 som postrar och 1 som sammanfattande text. Tre av bidragen är resultat från den pågående knäartrosstudien.

Accepterade abstrakt till EULAR 2020

Muntliga presentationer
C. Sylwander, E. Haglund, I. Larsson, S. Bergman, M. Andersson. Pressure pain thresholds and the associations with chronic widespread pain, knee osteoarthritis and obesity in individuals with knee pain. Accepted for oral presentation at EULAR, June 3rd 2020.

J. Malmborg, A. Bremander, S. Bergman, E. Haglund, M.C.Olsson. Risk factors for persistence and development of frequent musculoskeletal pain in adolescent athletes. Accepted for oral presentation at EULAR, June 6th 2020.

Posters
M. Andersson, E. Haglund, K. Aili, A. Bremander, F. Kindberg, S. Bergman. Metabolic factors associated to radiographic knee osteoarthritis in individuals with knee pain. Accepted for poster presentation at EULAR, June 5th 2020.

J.O. Rasmussen, W. Fick, J. Primdahl, A. Bremander. Physical activity in people with axial spondyloarthritis and the impact of attitude, barriers and facilitators. Accepted for poster presentation at EULAR, June 4th 2020.

S. Ajeganova, MLE. Andersson, J. Frostegård, I. Hafström. Higher levels of natural anti-phosphorylcholine antibodies are associated with lower risk of incident cardiovascular events in younger patients with rheumatoid arthritis. Accepted for poster presentation at EULAR, June 6th 2020.

Abstraktboken
M. Andersson, E. Haglund, K. Aili, A. Bremander, S. Bergman. Metabolic factors associated to clinical hand osteoarthritis in individuals with knee pain. Abstract book presentation, EULAR Congress June 3-6, 2020.

FoU Spenshult har fått 750 000 i anslag från Reumatikerförbundet

De som fått anslag är: Ann Bremander för projektet – Hur levnadsvanor påverkar sjukdomar i rörelseorganen, Ingrid Larsson för projektet- Bättre omhändertagande för patienter med nydebuterad reumatoid artrit (RA), Kristina Forslind för projektet – Bättre diagnos ska ge bättre behandling, Maria Andersson för projektet – Bättre antireumatisk farmakoterapi (BARFOT) samt Emma Haglund för projektet – Högintensiv träning vid inflammatorisk ryggsjukdom.