Ann Bremander

Senior advisor

Fysioterapeut, Dr Med Vet

Professor i reumatologisk rehabilitering vid Syddansk universitet och Dansk Gigthospital och Docent i experimentell reumatologi vid Lunds universitet

Med. fak, Lunds Universitet
Spenshults artritgrupp vid Lunds Universitet
SDU
Dansk Gigthospital

Kontakt: ann.bremander@fou-spenshult.se

–Rehabilitering i rätt tid till rätt person ger bättre livskvalitet

Jag har ägnat en stor del av min forskning åt att studera hur personer med reumatiska sjukdomar upplever sin hälsa och hur sjukdomen påverkar deras livskvalitet. Jag är även intresserad av hur vi kan utveckla den rehabilitering som ges till personer med reumatiska sjukdomar vilket min anställning i Danmark ger mig stora möjligheter att studera i samarbete med såväl forskare i Sverige som i andra nordeuropeiska länder.