Adoptera en forskare

Vi tror på att ge och på så sätt få tillbaka. Därför vill vi adoptera bort kunskap och bli en naturlig länk till hjälp för dig och ditt företag när det gäller smärta och andra problem från rörelseapparaten. FoU Spenshult verkar sedan snart 15 år tillbaka för att öka kunskapen kring reumatiska sjukdomar, artros och andra orsaker till smärta och funktionsstörning i muskler, leder och skelett. Det finns stora kunskapsluckor inom området och ett samarbete mellan oss och er som företag skulle ge många positiva effekter – för dig som företagare, för oss som forskare och inte minst för dina medarbetare.

Om detta låter intressant är du välkommen att kontakta forskningschef Stefan Bergman för mer information: FoU Spenshult, Bäckagårdsvägen 47, 302 74 Halmstad,
stefan.bergman@spenshult.se

FoU Spenshults officiella stiftelsenamn är Insamlingsstiftelsen för reumatologisk forskning vid Spenshult. Verksamheten bedrivs i nära samverkan med Region Halland, Spenhults sjukhus och den nationella patientorganisationen Reumatikerförbundet. Verksamheten står under tillsyn från Länsstyrelsen och har dessutom en välrenommerad styrelse.