Välkommen till FoU Spenshult. Vi verkar för ökad kunskap kring sjukdomar i rörelseorganen. stäng

Till deltagare i knäartrosstudien,

Med tanke på rådande omständigheter med Coronaviruset så skjuts 1-års- och 2-årsuppföljningar upp något i tid. Hur länge vet vi inte än men vi återkommer. Med vänliga hälsningar, Maria Andersson, Projektansvarig

Projekt

Här presenterar vi de projekt och studier som vi är delaktiga i. Läs mer

HALLOA – en pågående studie som följer personer med symtomatisk knäartros under 5 år

I studien HALLOA (Halländska knä OA kohorten) studeras den tidiga sjukdomsprocessen av knäartros. Studien är en femårig kohortstudie där deltagarna både gör kliniska mätningar t.ex. muskelstyrka, funktionstest och smärttröskelmätning men tar även blodprov, röntgen och fyller i frågeformulär. I kohorten ingår 310 personer i åldern 30–60 år. Läs mer…


Copyright © 2020 Fou Spenshult | Bäckagårdsvägen 47 | 302 74 Halmstad | 035-220202 | Webbutveckling & Design av Wekudata & Björnbäret Design