Välkommen till FoU Spenshult. Vi verkar för ökad kunskap kring sjukdomar i rörelseorganen. stäng

 

FoU SPENSHULT

”Forskningen har som målsättning att vara på nationell och internationell ledande nivå.
Det övergripande forskningsprogrammet syftar till att utveckla klinisk och patientnära forskning med multiprofessionell inriktning.”

Stefan Bergman, forskningschef

SMÄRTA I FÖRETAGEN

Cirka 35 % av alla arbetstagare har någon form av kronisk smärta. Ibland av enklare karaktär, ibland näst intill outhärdlig. Ett lidande är alltid är svårt att se och veta hur man ska förhålla sig till. Vi kan hjälpa. Läs mer…

anslagstavla

ANSLAGSTAVLAN

Sjuksköterskemottagning – säker och effektiv

Läs mer…


Copyright © 2016 Fou Spenshult | Bäckagårdsvägen 47 | 302 74 Halmstad | 0735-18 70 40 | Webbutveckling & Design av Wekudata & Björnbäret Design