Välkommen till FoU Spenshult. Vi verkar för ökad kunskap kring sjukdomar i rörelseorganen. stäng

FoU SPENSHULT

”Forskningen har som målsättning att vara på nationell och internationell ledande nivå.
Det övergripande forskningsprogrammet syftar till att utveckla klinisk och patientnära forskning med multiprofessionell inriktning.”

Stefan Bergman, forskningschef

BARFOT – en studie om levnadsvanor

Forskare vid FoU Spenshult, Halmstad skickar under januari 2017 ut en enkät gällande levnadsvanor till 1600 personer med reumatoid artrit (RA), ledgångsreumatism i BARFOT studien (Bättre AntiReumatisk Farmakoterapi för Reumatoid artrit). Läs mer…

anslagstavla

Epipain – en studie om smärta och hälsa

Forskare vid FoU Spenshult skickade under april 2016 ut ett frågeformulär till 3000 hallänningar, som redan 1995 slumpmässigt valdes ut att delta i en befolkningsstudie kring smärta och hälsa.

Läs mer…


Copyright © 2020 Fou Spenshult | Bäckagårdsvägen 47 | 302 74 Halmstad | 035-220202 | Webbutveckling & Design av Wekudata & Björnbäret Design